Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr PF - 7

Karta usługi Nr PF - 7
ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat lokalnych.   
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat  oraz  księgowości podatkowej,
pokój nr 8  tel. 25 6919020 wew.30 email : podatki@stoczek.net.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie i weryfikacja informacji lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (stanowiące gospodarstwo rolne) złożonej przez osoby fizyczne

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja INRL

 

OPŁATY
Nieodpłatnie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE
Złożenie informacji, korekty informacji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości)

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zaświadczenia w pok. Nr 8

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
  • art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.),
  • art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Z 2013r., poz. 465)

 

 

Opracownaie: Marzena Chmura – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy