Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr PF - 4

Karta usługi Nr PF - 4
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub  stwierdzeniu stanu zaległości

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat lokalnych.   
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat  oraz  księgowości podatkowej,
pokój nr 8  tel. 25 6919020 wew.30 email : podatki@stoczek.net.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki:

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21,00 zł.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż do 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 

 

INNE INFORMACJE
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 8:00 - 14:00 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w  Stoczku  Nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020 z adnotacją dotyczącą zaświadczenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zaświadczenia w pok. Nr 8

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. –ordynacja podatkowa (Dz.  U. z 2012r. poz. 749 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  z 2012r. , poz 1282 ze zm.)

 

 

Opracownaie: Marzena Chmura – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy