Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr PF - 1

Karta usługi Nr  PF  - 1
REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i księgowości budżetowej,
pokój nr 8 tel. 25 6919020 wew. 30, email: dzialgosp@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przekazanie i podpisanie (drogą elektroniczną ) wniosku przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek (CEIDG-1 wraz z załącznikami)

 

OPŁATY
Nie podlega opłacie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego złożenia  przez przedsiębiorcę

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Wystąpienie przedsiębiorcy z wnioskiem do CEIDG o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu

 

INNE INFORMACJE
Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek (CEIDG-1) można pobrać w pokoju nr 8  oraz na stronie internetowej: ceidg.gov.pl (istnieje także możliwość wypełnienia i przekazania wniosku przez Internet za pomocą kreatora umieszczonego na powyższej stronie)

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.)

 

Opracownaie: Marzena Chmura – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy