Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr ON - 2

Karta usługi Nr ON - 2
POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacji, Nadzoru i Oświaty

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor  d.s organizacyjnych i oświatowych. 
Pokój nr 2, tel. 25 691 90 20 wew. 22,  email: urzad@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyznanie lub odmowy pomocy zdrowotnej.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z  załącznikami:

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury, rachunki),
  • oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach brutto  przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy

 

 

OPŁATY
Wolne od opłat

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku od dyrektora szkoły.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE
Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:

  • nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć,
  • nauczyciele, o których mowa wyżej po przejściu na emeryturę lub rentę, lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę, lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony lub był zatrudniony.
Wnioski należy  składać do dnia 15 czerwca i do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego. Wniosek po zaopiniowaniu  dyrektor szkoły przekazuje do końca wymienionych miesięcy do Wójta Gminy .

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Pokój nr 2 

 

PODSTAWA PRAWNA
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.  zm.) oraz Uchwała  Nr XXI/143/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Opracownaie: Renata Flak – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy