Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta Dużej Rodziny

 

Z dniem 16 czerwca 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 755).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty na czas nieokreślony, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Program również obejmuje dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dla rodzin dostępna jest pod adresem: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

 

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej, ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

1. Wypełnienie wniosku.
Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek. To zadanie dla rodzica, który musi wypisać dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty:
a) dokument potwierdzający tożsamość,
b) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia dziecka lub dokument potwierdzający tożsamość,
c) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
d) orzeczenie w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
e) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu.

 


2. Złożenie wniosku.


Wypełnione wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku ul. Węgrowska 22 w godz. od 8.00 do 16.00.


Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku oraz można je pobrać ze strony internetowej: www.rodzina.gov.pl

 

3. Odebranie karty.


Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Kartę Dużej Rodziny będzie można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.Dodatkowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku
ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek
gops-stoczek@wp.pl
25 691 91 60