Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Już od września zacznie funkcjonować świetlica socjoterapeutyczna w Stoczku.


Świetlica, która mieścić się będzie w budynku szkoły podstawowej w Stoczku powstanie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”.

 

Na realizację projektu Gminie Stoczek udało się pozyskać z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w kwocie 328 446.9zł Całkowita wartość projektu to 358 384.5zł, z czego tylko niecałe 10% (29 937,60zł) stanowi wkład władny gminy. Warto zaznaczyć, że w ramach konkursu w którym udział mogły wziąć wszystkie samorządy i organizacje z terenu województwa mazowieckiego dofinansowanie uzyskało tylko 7 z nich. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się miasta: Warszawa, Ciechanów, Płock i Radom, jedna gmina miejsko-wiejska: Tłuszcz oraz dwie gminy wiejskie: Stoczek i Opiniogóra Górna.

 

Świetlica będzie funkcjonowała przez 5 dni w tygodniu, od godziny 13.00 do 19.00, w okresie od 1 września 2017roku do 31 lipca 2019r. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się już sierpniu, o czym poinformujemy Państwa za pomocą strony internetowej, ogłoszenia będą dostępne również w Zespole Oświatowym w Stoczku. Dzieci uczęszczające do świetlicy będą mogły korzystać z szerokiej ofert zajęć: z języka angielskiego, zajęć tanecznych i sportowych, a także wsparcia psychologa, logopedy i socjoterapeuty. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku oraz wziąć udział w ogniskach i zajęciach plenerowych. Integralną częścią projektu będą również warsztaty przeznaczone dla rodziców, wsparcie będzie polegać na realizacji działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w następującej formie: -trening kompetencji rodzicielskich - trening kompetencji partnerskich - trening kompetencji społecznych i życia codziennego.

 

Autorzy projektu mają nadzieję, że utworzenie świetlicy przyczyni się do umocnienia rodzin w wypełnianiu prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a udział dzieci i młodzieży w zajęciach wyrówna braki i zaległości w nauce.

Autor:S.T.