Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacje na temat projektu OZE

20 lipca na sali OSP przy Urzędzie Gminy w Stoczku odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów". Wzięło w nim udział ponad 100 mieszkańców z terenu naszej gminy.

 

Spotkanie prowadził Wójt Gminy Stoczek, który przedstawił najważniejsze informacje na temat działań zrealizowanych już w projekcie. Jednak najistotniejszymi elementami w jego wystąpieniu, a zarazem tym co najbardziej interesowało mieszkańców, było to w jaki sposób projekt będzie realizowany dalej.

 

Istotną informacją były wyniki postępowań przetargowych, które mają bezpośredni wpływ na kwoty wkładu własnego, który w projekcie muszą zapewnić mieszkańcy. Kształtują się ona w zależności od rodzaju instalacji w sposób następujący:

 

Mieszkańcy zostali poinformowani, że zaraz po podpisaniu umowy z wykonawcą (druga połowa sierpnia) otrzymają pisma informujace o zmianach kwot wkładu własnego. Następnie w przeciagu dwóch tygodni od otrzymania pisma powinni podpisać aneks do umów, które wcześniej zawarli z Wójtem Gminy Stoczek. Niepodpisanie aneksu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, co mieszkaniec powinien potwierdzić stosownym oświadczeniem złożonym w Urzędzie Gminy.

 

Równocześnie w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu prowadzona będzie inwentaryzacja, w ramach której podczas wizyt w domach beneficjentów projektanci stwierdzą czy dana instalacja może być zamontowana, czy nie występują przeszkody techniczne. Wspólnie z mieszkańcem określą lokalizację urządzeń, co jest istotne ze względu na to, że urządzenia, które nie będą montowane na/w domach mieszkańców, a na przykład na budynkach gospodarczych obciążone są wyższą stawką podatku vat (23%). W takim przypadku konieczne będzie podpisanie kolejnego aneksu do umowy.

 

Sierpień i wrzesień to również czas na wpłaty mieszkańców. Wpłat należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma potwierdzającego techniczne możliwości wykonania instalacji we wskazanej podczas wizyty inwentaryzacyjnej lokalizacji.Terminowe dokonywanie wpłat jest istotne, ze względu na konieczność wykonania indywidualnych projektów technicznych. W przypadku braku wpłaty projekty nie zostaną wykonane.

 

Prawdopodobnie już w połowie września montowane będą pierwsze urządzenia, które zgodnie z założeniami projektu do 2023 roku będą własnością Gminy Stoczek. Po tym okresie zostaną one nieodpłatnie przekazane mieszkańcom na własność.

 

 

Poniżej cała prezentacja przedstawiona podczas piątkowego spotkania: