Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja dla beneficjentów projektu OZE

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do § 7 ust. 5 umowy zawartej pomiędzy Państwem a Gminą Stoczek w sprawie określenia praw i obowiązków stron tejże umowy związanych z realizacją projektu „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” informuję, iż po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych została przeprowadzona analiza kosztów, na podstawie której obliczono wysokość wpłaty mieszkańca. Dla mieszkańców Gminy Stoczek przedstawia się ona następująco:

 

W przypadku akceptacji przez Państwa wysokości udziału własnego zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne stawiennictwo w Urzędzie Gminy w Stoczku (pokój nr 5) w celu podpisania aneksu do zawartej przez Państwa umowy. Jest to warunek konieczny dla dalszego uczestnictwa w projekcie.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 7 ust. 5 ww. umowy mają Państwo prawo do odstąpienia od niej bez naliczania przez Gminę kary umownej. Prawo to przysługuje w terminie 2 tygodni od otrzymania pisma mówiącego o wysokości wpłaty (przedstawionego w tabeli powyżej udziału własnego mieszkańca). W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu i uznaje się ją za niebyłą. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce na podstawie złożenia w Urzędzie Gminy w Stoczku „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” (wzór druku w ponizej).

 

Dokumenty powiązane: