Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

Uchwalono plan pracy MRGS

28 maja 2014r w Publicznym Gimnazjum w Stoczku odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek, w której oprócz radnych uczestniczyli także: Pan Paweł Stelmach – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Grażyna Krzyżanowska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pan Tadeusz Danaj – Dyrektor NLO i Publicznego Gimnazjum w Stoczku, Pani Dorota Kłusek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stoczku, Pani Sylwia Tryc- pracownik Urzędu Gminy, nauczyciele: Pan Michał Rybak i Pani Bożena Matusik oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich.

 

W trakcie obrad młodzież podjęcia kluczową dla dalszego funkcjonowania MRGS uchwałę dotyczącą ustalenia planu pracy rady. Przewiduje on między innymi : współpracę z Radą Gminy (opiniowanie oraz konsultowanie projektów uchwał), organizację konkursu wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Stoczek, promowanie działalności Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek, nawiązanie współpracy z inną Młodzieżową Radą Gminy lub Miasta, inicjowanie oraz współtworzenie oferty kulturalno – edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego, współudział w tworzeniu oraz realizacji projektów, których tematyka dotyczy młodzieży lub istotnych dla niej zagadnień.

 

Zapadły również decyzje dotyczące ogłoszenia konkursu na logo MRGS oraz współudziału radnych w organizacji Przedszkoliady 2014, która odbędzie się 3 czerwca 2014r. na Orliku w Grygrowie. Katarzyna Parys- przewodnicząca MRGS poinformowała zebranych o działalności pomiędzy sesjami w trakcie której radni odbyli szereg spotkań roboczych, uczestniczyli w spotkaniu z panem Jarosławem Kalinowski – posłem do Parlamentu Europejskiego, a także pomagali Obwodowej Komisji wyborczej w Stoczku podczas wyborów do Europarlamentu.

 

Przedstawiciele Publicznego Gimnazjum w Stoczku zdali radnym sprawozdanie z realizacji projektu „Na własne konto”, który w bieżącym roku szkolnym wspierał edukację ekonomiczną uczniów. Zaprezentowali stworzoną na potrzeby projektu gazetkę ekonomiczną zatytułowaną „Stoczkowianin” w której znalazł się między innymi wywiad z Wójtem, artykuł na temat wizji rozwoju gminy, oraz fotoreportaż dotyczący problemu zaśmiecania lasów.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad pan Paweł Stelmach wyraził uznanie nie tylko dla fachowego przygotowania i przeprowadzenia obrad MRGS, ale również wielości inicjatyw podjętych w tak krótkim czasie przez radnych. Zapewnił także, iż liczy na korzystną współpracę MRGS z Radą Gminy.

 

Wszystkie podjęte podczas sesji uchwały oraz szersze informacje na temat działalności MRGS dostępne są w zakładce Młodzieżowa Rada Gminy Stoczek.

 

Opracowanie: Sylwia Tryc - Inspektor ds.organizacyjnych i oświaty

Data publikacji: 02 czerwiec 2014r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator