Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

24 marca odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek. Wzięło w niej udział 16 uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Niepublicznego Liceum w Stoczku. Podczas głosowania wybrali ze swojego grona Prezydium oraz Komisję Rewizyjną. Szefem Młodzieżowej Rady została Katarzyna Parys.

 

Inauguracyjną Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek otworzył pan Paweł Stelmach – przewodniczący Rady Gminy . W trakcie sesji Młodzi Radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali z rąk pani Grażyny Krzyżanowskiej – Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze rady. Następnie zgodnie z porządkiem obrad przeprowadzono głosowanie w wyniku którego wybrano Prezydium - organ wykonawczy Rady, w skład którego weszli:


Katarzyna Parys, (I klasa NLO) – Przewodnicząca
Patryk Wójcik (II klasa Gimnazjum)– I Wiceprzewodniczący
Mateusz Karwowski (I klasa NLO) – II Wiceprzewodniczący,
Natalia Ojdana (III klasa Gimnazjum)– Sekretarz

 

Serdeczne gratulacje nowo wybranym władzom złożył Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady, który przekazał prowadzenie obrad Katarzynie Parys nowej Przewodniczącej.

 

„Koleżanki i koledzy uczestnictwo w MRGS jest ogromnym wyzwaniem, nie tylko dlatego, że bierzemy na barki współodpowiedzialność za kształt polityki młodzieżowej w Naszej gminie (…)Pomimo że MR pełni tylko funkcję konsultacyjną, to od Naszej aktywności zależeć będzie jak duży wpływ wywrzemy na decyzje Rady czy pana Wójta. Tym bardziej jest mi miło za to, że wybraliście na przewodniczącą właśnie mnie, dziękuje wam bardzo. Chcę żebyście wiedzieli, iż mam świadomość tego jak dużym zaufaniem obdarzyliście mnie podczas głosowania, obiecuję tego zaufania nie zawieść(…) Mam jednak do was prośbę, wspierajcie mnie, bo tylko jako zespół możemy zrobić dużo.” Tymi słowami zaczęła swą działalność Katarzyna Parys, po czym płynnie przeszła do kolejnego punktu sesji: wyboru komisji rewizyjnej. W wyniku glosowania przewodniczącym komisji został Maciej Matusik, członkami: Magdalena Piwko oraz Weronika Grzybowska.

 

Podczas Obrad Sesji głos zabrał Wójt Gminy Stoczek, który podkreślił, iż powołanie Młodzieżowej Rady Gminy było jednym z priorytetów polityki młodzieżowej w gminie. Wyraził również nadzieję, że ta inicjatywa znacząco wpłynie na zaangażowanie młodzieży w życie społeczne oraz podniesie poziom edukacji obywatelskiej w szkołach. Odczytał również wręczony podczas obrad list gratulacyjny od pana Krzysztofa Fedoryczyka – Starosty Powiatu Węgrowskiego. Życząc młodzieży sukcesów przekazał im laptopa, który znacznie ułatwi pracę radnym.

 

W imieniu radnych za sprzęt, ale również zaangażowanie w proces tworzenia Młodzieżowej Rady , a także chęć dialogu Wójta z młodzieżą podziękowała Anna Matusik. Natomiast pozostałym osobom dziękował Szymon Kalniuk. „Pierwszym krokiem do powstania Młodzieżowej Rady było podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady oraz nadania jej statutu, dlatego chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim radnym Gminy Stoczek za zaufanie jakim obdarzyli młodzież kiedy oddawali swój głos. Kolejnym ważnym wydarzeniem były wybory, ich organizacja okazała się niezwykle trudna ze względu na brak doświadczenia młodzieży oraz dużą liczbę głosujących. Wybory odbyły się 14 lutego 2014r w Publicznym Gimnazjum w Stoczku a wzięło w nich udział 181 uczniów na 253 osoby uprawnione do głosowania. Tylko dzięki zaangażowaniu Gminnej Komisji Wyborczej przebiegły one sprawnie oraz zgodnie z ordynacją wyborczą. Dlatego specjalne podziękowania należą się członkom Gminnej Komisji Wyborczej. Dziękujemy Pani Grażynie Krzyżanowskiej - Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, panu Marcinowi Ilczukowi , pani Sylwii Tryc, kolegom: Mateuszowi Kretowi oraz Grzegorzowi Kukwie. Nie sposób również pominąć faktu, że Pani Grażyna Krzyżanowska dzięki swojemu doświadczeniu zdobytemu podczas pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Stoczek była dla nas wszystkich skarbnicą wiedzy. Swoją postawą udowodniła nam również jak wiele można osiągnąć kiedy naprawdę się w coś zaangażujemy, dając nam tym najlepszy przykład tego w jakim sposób powinniśmy pełnić funkcję radnych. Dziękujemy bardzo!"

 

Po ponad godzinie obrad Kasia Parys wypowiedziała formułę „Zamykam Pierwszą Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek”, po czym rozległy się gromkie brawa. Po zakończeniu sesji młodzieżowi radni musieli sprostać jeszcze jednemu wyzwaniu, a mianowicie po raz pierwszy w życiu spotkali się z zainteresowaniem mediów. W ten sam przemyślany sposób w jaki przygotowali oraz przeprowadzili obrady sesji, odpowiadali na pytania dziennikarzy co daje gwarancję ich wyborcom, że nie popełnili błędu oddając swój głos właśnie na nich.


Mamy nadzieję, że dalsze funkcjonowanie Młodzieżowej Rady będzie równie satysfakcjonujące jak pierwsze obrady. Druga sesja planowana jest już na kwiecień, a porządek obrad przewiduje miedzy innymi ustalenie planu działalności rady.

 

 

 

 

Źródło: Sylwia Tryc - Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty

Zdjęcia: Archiwum UG

Data publikacji: 27 marzec 2014r.

Wprowadzenie: Administrator