Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Harmonogram

Odpady odbierane będą zgodnie z poniższymi harmonogramami:

 

REJON HARMONOGRAM
Kozołupy, Kałęczyn, Kazimierzów, Miednik, Stare Lipki, Nowe Lipki, Brzózka
Grabowiec, Topór, Mrozowa Wola, Mrozowa Wola (Działki), Księżyzna, Polkowo
Żulin, Kalaty, Gruszczyno, Huta Gruszczyno, Grygrów, Majdan, Błotki, Zgrzebichy, Marianów, Wieliczna, Drgicz
Stoczek, Stoczek (Grabiny), Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia

 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoczek z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r. zajmuje się:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek

tel.: +48 25 691 90 00

www.zgkstoczek.net.pl

 

Zbiórka odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe tj.:

 • worek zielony (szkło),
 • worek niebieski (papier),
 • worek żółty (tworzywa sztuczne i metale, odpady wielomateriałowe),
 • worek czarny (pozostałości po segregacji) ,
 • worek brązowy (bioodpady stanowiące odpady komunalne dla nieruchomości, które nie będą kompostowali bioodpadów (nie będą posiadali kompostownika)
  będzie odbywała się w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od stycznia do marca, od listopada do grudnia – raz w miesiącu,
  Uwaga!! Odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne w ilości do 2 worków/pojemników na jedną zbiórkę.
 • worek szary (popiół) w okresie od stycznia do marca, od listopada do grudnia – raz w miesiącu,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku w terminach określonych w harmonogramie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie,
 • odzież i tekstylia – 2 razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie.


Na terenie gminy Stoczek funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gajówce Zachodniej 21c, zwanym dalej PSZOK, (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00). W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą dostarczane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

 • papier,
 • szkło,
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • popiół,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony od samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk rocznie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 1 tony rocznie; wysegregowane na poszczególne frakcje (tj. m.in. gruz ceglany, ceramika i inne),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, które należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady niebezpieczne.

Uwaga! Przed oddaniem odpadów komunalnych na PSZOK należy okazać się deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uiszczoną opłatą za okres w którym dostarcza się odpady.

Przeterminowane leki można oddać do specjalnego pojemnika w aptece w Stoczku, przy ul. 3 Maja 1.
Zużyte baterie można oddać do specjalnego pojemnika w Zespole Oświatowym w Stoczku, Toporze, Grygrowie i Urzędzie Gminy w Stoczku.