Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje zakresem swojego działania teren Gminy Stoczek, pomagając osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia

 

Godziny pracy:

 

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

Siedziba GOPS:

07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 22

Dane kontaktowe:

 

tel. (25) 691-91-60, (25) 691 92 56

tel. 660 472 997 - Kierownik GOPS

tel. 660 473 248 - pracownicy socjalni

tel. 504 460 414 - pracownicy projektu "Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek"
fax. (25) 691-91-60
e-mail: gops-stoczek@wp.pl

 

Dane Identykifacyjne:

 

NIP: 824-16-63-723

REGON: 005184588

konto: -

 

Pracownicy:

 1. mgr  Agnieszka Olędzka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. mgr Agnieszka Kałuska - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. mgr Król Urszula - Główna Księgowa
 4. Ewelina Rybak - Księgowa
 5. mgr Kalniuk Magdalena - Kasjer
 6. Teresa Ożarowska - Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych
 7. mgr Teresa Janiuk - Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
 8. Katarzyna Kulbicka - Podinspektor ds. administracyjno-księgowo-kadrowych
 9. mgr Grażyna Maleszewska - Pomoc administracyjna
 10. mgr Aldona Mierzejewska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
 11. mgr Leszek Lutostański - Specjalista Pracy Socjalnej
 12. Tyszka Ewelina - Pracownik socjalny
 13. mgr Emilia Gizińska - Asystent rodziny
 14. mgr Magdalena Matusik - Asystent rodziny

 


 • Karta Dużej Rodziny

   

   

 • STYPENDIA SZKOLNE

  Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

   

  Pomoc materialna przysługuje:


  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  ....

 • ŚWIADCZENIA RODZINNE

  • BECIKOWE
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
  • ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE
  • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
  • ZASIŁEK RODZINNY
  • ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

  Strona w budowie..