Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Dać szansę wszystkim - informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia

 

logo PO IG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

"Dać szanse wszystkim - informacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia" to tytuł projektu realizowanego przez Gminę Stoczek, w ramach Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Projekt ma na celu zapewnienie równego dostepu do możliwości podnoszenia dobrobytu społeczności obszarów wiejskich. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Stoczek.

W ramach projektu 100 rodzin z terenu gm. Stoczek otzryma komputery przenośne wraz z bezpłatnym dostępem do internetu.

 

W skład zadania wchodzi:

  • zakup 100 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym,
  • zakup i montaż 100 szt. zestawów abonenckich do odbioru sygnału internetowego,
  • zakup i montaż 6 stacji odbiorczo - przekaźnikowych pośrednich.
  • szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu,
  • promocja projektu.

 

 

 

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

 

Instytucje związane z realizacją projektu:

 

Instytucją Zarządzającą POIG jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

 

Instytucją Pośredniczącą POIG dla priorytetu VIII jest minister właściwy ds. informatyzacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl

 

Instytucją Pośredniczącą II stopnia odpowiedzialną za wdrażanie programu jest:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.wwpe.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronach:

 

Koordynator Projektu - mgr Hubert Boguta

tel. 025 691 90 02

 

Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczane w dziale "Aktualności"