Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Biedroneczka Janka

- kapitał w przyszłość

 

logo POKL

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

baner biedroneczki

 

Przedszkole „ Biedroneczka Janka- kapitał w przyszłość”


Gmina Stoczek w partnerstwie z Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek już od pierwszego kwietnia rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Biedroneczka Janka – kapitał w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt jest współfinansowany  ze środków EFS w kwocie 860 884,04 PLN, gdzie udział własny wynosi tylko 13 200,00 PLN. Projekt ten zakłada utworzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Grygrów.

Budynek znajdujący się przy Szkole Podstawowej  im.  J. Kochanowskiego w Grygrowie dotąd nie zagospodarowany stanowi doskonały obiekt, który po remoncie będzie stanowić świetną bazę na Punkt Przedszkolny i spełniać role edukacyjne. Dodatkowo na pobliskim terenie znajdzie się świetnie wyposażony plac zabaw.

Przedszkole zacznie realizować zajęcia dla najmłodszych dopiero od września 2010 roku a przez 5 miesięcy będzie trwał generalny remont wszystkich pomieszczeń. W końcowej fazie zostaną zakupione meble, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne - dzięki którym maluchy będą mogły uczyć się i rozwijać .

Do przedszkola uczęszczać będą dzieci z takich miejscowości  jak Błotki, Grygrów, Gruszczyno, Huta Gruszczyno, Kalaty, Majdan, Żulin, oraz część Zgrzebich, których rodzice już wcześniej wyrazili chęć przystąpienia do projektu, bądź pozostali zachęceni bogatą ofertą punktu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grygrowie i koordynator projektu z ramienia Urzędu będą czuwali nad prawidłową realizacją i do nich rodzice mogą zgłaszać się z wszelkimi pytaniami.

Punkt Przedszkolny zapewni opiekę 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. W ramach realizacji dydaktycznych zajęć przedszkolnych realizowana będzie nauka języka angielskiego, zajęcia muzyczne i rytmiczne oraz zajęcia gimnastyczne. Zaangażowana kadra specjalistów będzie wspierała dzieci w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy i umiejętności społecznych. Twórcy inicjatywy za priorytet postawili sobie stworzenie miejsca, gdzie małe dzieci oprócz edukacji mogłyby być objęte opieką wykwalifikowanej kadry psychologa, logopedy, instruktora gimnastyki korekcyjnej. Podczas pobytu przedszkolaki będą miały także zapewniony posiłek. W celu uatrakcyjnienia zajęć przedszkolnych planowane są wyjazdy na basen oraz wycieczki.

Zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra. Przedszkolaki już w pierwszym dniu otrzymają tzw. wyprawkę szkolną czyli niezbędne materiały do zajęć.

Realizowane przedsięwzięcie jest dowodem na to, że edukacja przedszkolna jest jednym z priorytetów działań władz gminy Stoczek, skierowanym do najmłodszych mieszkańców gminy. Badania pedagogiczne wskazują, że wczesny i powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju dziecka oraz wzrostu efektywności całego systemu edukacji. Wczesne dzieciństwo to czas kształtowania się możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych człowieka, a tworzenie w tym okresie korzystnych warunków rozwoju przynosi bardzo wyraźne efekty.

 

WIZUALIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W GRYGROWIE

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Karta zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie
  3. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Zakres danych uczestnika projektu

 

Prezentacje:

Prezentacja działalności przedszkola

 

Tekst: Anna Małetko, Koordynator projektu

Data publikacji: 16 kwietnia 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator