Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Aktywni Razem

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"


Gmina Stoczek w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie realizuje projekt pt. "Aktywni Razem" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 r. – marzec 2013 r.

Na potrzeby realizacji zadań projektowych pozyskano dofinansowanie w wysokości 49 300,00 zł  (100% wartości projektu).

Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest przeprowadzenie szkoleń i nabycie przez beneficjentów ostatecznych umiejętności z zakresu opieki nad rodziną, tj. uzyskanie nowego zawodu „Asystent Rodziny” (szkolenie zawodowe – kwalifikacyjne – 230 h).

Szkolenia prowadzone będą zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem z dn. 9 czerwca 2011r. oraz z rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny.

Uczestnicy szkolenia:

  • uzyskają kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny;
  • zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami,
  • pogłębią wiedzę na temat funkcjonowania psychologicznego, emocjonalnego, społecznego oraz zadaniowego człowieka;


W ramach projektu zaplanowano dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem. W śród beneficjentów ostatecznych projektu przeprowadzone zostaną badania ewaluacyjne.

Projekt kierowany jest do 10 osób z terenu Gminy Stoczek posiadających wykształcenie min. średnie oraz status osoby bezrobotnej lub osoby nieaktywnej zawodowo. Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Za nabór beneficjentów ostatecznych projektu odpowiedzialny jest również Partner tj.:

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
Tel. : 25 792 37 57 wew. 263

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pod nr tel. 25 691-90-02 bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w Urzędzie Gminy w Stoczku, pokój nr 5.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w projekcie mieszkańców naszej gminy,  którzy lubią nowe wyzwania, chcieliby nabyć nowe umiejętności i rozwinąć swoje zainteresowania w tym kierunku.

 

Wójt Gminy Stoczek
/-/ Mieczysław Wójcik

 

 

Poniżej tablica informacyjna i plakat promocyjny projektu:

 

tablica

 

 

 

Opracowanie: Tomasz Kowalczyk, Koordynator Projektu

Data publikacji: 30 kwietnia 2012 r.

Aktualizacja: 22 czerwca 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator

  • Zaproszenie do złożenia ofert

    na realizację szkolenia na asystenta rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2011 r.).