Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Aktualności

 • Ogłoszenie o konkursie na logo Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

  2014-11-19 16:42

  Działając zgodnie z uchwałą II/2/2014 Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek z dnia 28 maja 2014r. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek ogłasza konkurs na projekt logo Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Stoczek oraz Wójt Gminy.

   

  Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adres:urzad@stoczek.net.pl lub złożone (płyta CD) w sekretariacie Urzędu Gminy Stoczek do dnia 11 stycznia 2015r.

   

  Wszystkie prace konkursowe muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

   

  Katarzyna Parys
  Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
  Gminy Stoczek

   

 • II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

  2014-06-02 16:46

  28 maja 2014r w Publicznym Gimnazjum w Stoczku odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek, w której oprócz radnych uczestniczyli także: Pan Paweł Stelmach – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Grażyna Krzyżanowska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pan Tadeusz Danaj – Dyrektor NLO i Publicznego Gimnazjum w Stoczku, Pani Dorota Kłusek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stoczku, Pani Sylwia Tryc- pracownik Urzędu Gminy, nauczyciele: Pan Michał Rybak i Pani Bożena Matusik oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich.....

 • I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

  2014-03-27 16:49

  24 marca odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek. Wzięło w niej udział 16 uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Niepublicznego Liceum w Stoczku. Podczas głosowania wybrali ze swojego grona Prezydium oraz Komisję Rewizyjną. Szefem Młodzieżowej Rady została Katarzyna Parys.

   

 • Relacja z wyborów

  2014-02-18 16:03

  Nowatorskie przedsięwzięcie zainicjowane w ubiegłym roku przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Stoczku, jakim na pewno jest powstanie Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek (MRGS) spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczniów gimnazjum i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku. Liczby mówią same za siebie, podczas wyborów do MRGS, zorganizowanych 14 lutego 2014r w Publicznym Gimnazjum w Stoczku wzięło udział 181 uczniów na 253 osoby uprawnione do głosowania (frekwencja wyborcza wynosiła 71,5%).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ruszyła kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

  2014-01-27 16:26

   

   

  Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek 30 grudnia 2013r. przewodniczący Rady Gminy Stoczek powołał Gminą Komisję Wyborczą ds. wyborów do Młodzieżowej rady Gminy Stoczek w składzie:
  1. Grażyna Krzyżanowska - Publiczne Gimnazjum w Stoczku
  2. Marcin Ilczuk - Niepubliczne Liceum w Stoczku
  3. Sylwia Tryc - Urząd Gminy w Stoczku
  4. Mateusz Kret - uczeń
  5. Grzegorz Kukwa – uczeń

   

  Jej członkowie spotkali się z kandydatami do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek 22 stycznia w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Stoczku.

 • Wyznaczono termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

  2014-01-08 12:24

  Na podstawie  § 3 ust 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek, stanowiącej załącznik nr.1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek Gminna Komisja Wyborcza informuje, iż wybory do Młodziezowej Rady Gminy Stoczek odbędą się 14.02.2014r.

 • Powołano Gminną Komisję Wyborczą

  2013-12-30 12:40

  Na podstawie  § 2 ust 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek, stanowiącej załącznik nr.1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek (Załącznik Nr. 1 do Uchwałynr. XXXIII/220/2013 z dnia 21 października 2013r. Rady Gminy Stoczek) powołuję Gminą Komisję Wyborczą ds. wyborów do Młodzieżowej rady Gminy Stoczek w składzie:

   

  1. Grażyna Krzyżanowska - Publiczne Gimnazjum w Stoczku
  2. Marcin Ilczuk - Niepubliczne Liceum w Stoczku
  3. Sylwia Tryc - Urząd Gminy w Stoczku
  4. Mateusz Kret - uczeń
  5. Grzegorz Kukwa - uczeń
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

  2013-11-05 15:53


  21 października w Sali OSP odbyła się wyjątkowa Sesja Rady Gminy Stoczek. Wyjątkowa, ponieważ przybyli na nią nie tylko Radni, ale również członkowie samorządów uczniowskich Publicznego Gimnazjum i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku. Pojawienie się młodzieży na Sesji miało ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie ich dotyczył jeden z punktów porządku obrad. Pod głosowanie został poddany projekt uchwały powołującej do życia Młodzieżową Radę Gminy Stoczek i nadania jej statutu.

   

  Młodzieżowa Rada Gminy to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, którego funkcjonowanie ma za zadanie wzmocnić zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym....

   

   

   

   

Strony: 1