Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stoczek do roku 2020

Uchwała Nr XXXVI /253/2014
Rady Gminy Stoczek
z dnia 29 stycznia  2014r.


w sprawie przyjęcia  aktualizacji  Strategii Rozwoju  Gminy Stoczek  do roku 2020 .Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje :


§ 1.

Przyjmuje się  aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Stoczek do roku 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
/ -/ mgr Grażyna Krzyżanowska

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Aktualizacja Strategii Gminy Stoczek