Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Program Integracji Społecznej

 

Gmina Stoczek stanęła przed kolejną, ogromną szansą zdobycia środków unijnych. Pochodzą one z Programu Integracji Społecznej. Źródłem ich jest Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na rozległym Mazowszu zakwalifikowało się do programu tylko 102 gminy. Gmina Stoczek jest jedną z dwóch gmin powiatu węgrowskiego, którym udało się wejść do Programu Integracji Społecznej. Przyznane gminie wsparcie na lata 2008-2009 wynosi 75,500 euro.

 

 


 

W dniu 28 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące wstąpienie gminy Stoczek do Programu. Zostali zaproszeni radni, sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, kierownik Posterunku Policji w Stoczku, ks. proboszcz Zbigniew Grabowski, pracownicy UG, GOPS i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Lipkach Starych oraz konsultant regionalny PIS p. Barbara Pędzich. Głównym celem spotkania było zapoznanie wszystkich z programem, jego zasadami i celowością. P. konsultant podkreśliła, że środki przyznawane gminom skupiać się będą na intensywnym wsparciu merytorycznym i finansowym inicjatyw spełniających wytyczne programu.

Wyłoniono zespół ds. Programu Integracji Społecznej w składzie:

 1. Elżbieta Dobosz
 2. Adam Strąk
 3. Paweł Stelmach
 4. Anna Lipińska
 5. Kazimierz Ławnik
 6. Wiesław Maliszewski
 7. Dorota Kłusek
 8. Zenon Bala
 9. ks Zbigniew Grabowski
 10. Emilia Buczyńska – Kołodziejek – gminny koordynator ds. PIS.

 

W/w osoby będą odpowiedzialne za merytoryczną i finansową realizację zadań.

 

Przy wyborze gmin do projektu kierowano się przede wszystkim niekorzystną sytuacją gminy z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, położenie gminy, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, strukturę demograficzną, strukturę gospodarczą i aktywność społeczną.

 

By móc sięgnąć po środki z Programu każda gmina musi posiadać opracowaną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdyż program ma za zadanie wesprzeć i sfinansować projekty z niej wynikające.
„Takie spotkanie było nam wszystkim bardzo potrzebne” podsumował gospodarz spotkania Wójt Gminy Stoczek Mieczysław Wójcik, „ponieważ uświadomiło, jaka ogromna odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich, ile pracy czeka i jak ważna jest współpraca wszystkich, by przyznane gminie środki były wykorzystane w pełni i najbardziej racjonalnie. Korzyści wynikające z programu będą służyć naszym dzieciom, młodzieży, rodzinom, nam wszystkim”.

P. Wójt dziękując za przybycie gościom, zakończył spotkanie stwierdzeniem „Miejmy tę świadomość, że Unia sama nic nie daje! Trzeba wiele wysiłku, pracy, czy nawet papieru by sprostać szeregowi wymagań i wytycznych wynikających z różnych programów. Mamy bogate doświadczenie z lat ubiegłych. Byliśmy pierwszymi w powiecie sięgającymi po środki z programów unijnych”. Zrealizowane inwestycje są dowodem, że te bariery są do pokonania, a dla nas motywacją na przyszłość. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że pieniądze są do zdobycia, a gminie niezbędne na jej dalszy rozwój. Podobnie będzie i teraz zapewniając, że wszyscy dołożymy starań, aby program został zrealizowany a szansa dana gminie Stoczek nie zmarnowana.

 

 


 

W dniu 25 sierpnia 2008 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Stoczek, podczas której zostały wręczone certyfikaty dla osób, które uczestniczyły w warsztatach aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, przyczyniając się tym samym do wypracowania partnerskiego modelu działań na rzecz Lokalnej Polityki Społecznej. Certyfikaty wręczył Wójt Gminy Stoczek – Mieczysław Wójcik, dziękując jednocześnie za pracę, poświęcony czas i wkład każdego z członków na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców. Warsztaty nad strategią odbywały się systematycznie od marca 2008 roku i zaowocowały obszernym dokumentem przyjętym na XVI Sesji Rady Gminy Stoczek.

 

 

Skład zespołu i Koordynatora ds. monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, powołanego Zarządzeniem Nr 30/2008 Wójta Gminy Stoczek
z dnia 22 sierpnia 2008 r. :

 1. Anna Lipińska – Kierownik GOPS
 2. Agnieszka Kałuska – pracownik GOPS
 3. Leszek Lutostański – pracownik GOPS
 4. Dorota Kłusek – Dyrektor Zespołu Oświatowego
 5. Ks. Zbigniew Grabowski – Proboszcz Parafii Stoczek
 6. Henryk Kiełek – Prezes GS „SCh”
 7. Kazimierz Ławnik – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
 8. Marcin Ilczuk – pracownik stowarzyszenia
 9. Janina Raćko – Radna
 10. Jarosław Maliszewski – sołtys wsi i Radny
 11. Marian Oddana – Radny
 12. Jacek Borkowski – Kierownik Posterunku Policji w Stoczku
 13. Zuzanna Gago – Przewodnicząca GKRPA
 14. Cecylia Strąk – Lekarz Rodzinny
 15. Mariusz Grzybowski – p.o Kierownika ZGK