Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

"Mobilny kelner"

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, że w okresie od kwietnia 2011r. do listopada 2011r. będzie realizował projekt pt. „MOBILNY KELNER” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,  bądź społecznie wykluczonych.

Projekt  skierowany jest do 8 mieszkańców Gminy Stoczek w wieku  od 18 do 30 roku życia, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.


W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona rekrutacja, w wyniku czego powstanie lista główna oraz lista rezerwowa beneficjentów, którzy zakwalifikują się do projektu. W ramach zadania rozpoczną się od czerwca zarówno warsztaty wyjazdowe, jak i zajęcia z psychologiem na miejscu, z zakresu psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, z zakresu rozwijania umiejętności pracy, relaksu i wypoczynku. Od lipca rozpoczną się kursy – kelner – barman, oraz prawo jazdy kat. B, które będą odbywać się jednocześnie. Pierwszy z nich składał się będzie z dwóch 40 godzinnych modułów teoretycznego i praktycznego, następnie zostanie przeprowadzony końcowy egzamin sprawdzający, zaś uczestnicy uzyskają zaświadczenie o ukończonym kursie. Natomiast kurs prawa jazdy obejmował będzie 60 godz. i także zakończy się egzaminem.


Zadania i ich zakres w projekcie zostały tak konstruowane aby dopasować je do potrzeb uczestników, a także zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki.


Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku, przy ulicy Węgrowskiej 22 w godz. od 8.00 do 16.00, tel.  (25) 691-91-60.

 

Koordynator Projektu - Aldona Mierzejewska

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Data publikacji: 1 kwiecień 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator