Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Złóż deklarację

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Stoczek  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Stoczek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.


W przypadku  niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Stoczek określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz 1454 z poźn. zm.) DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO.

 

Dane zawarte w deklaracji (w szczególności ilość osób zamieszkujących posesję) będą weryfikowane.


Uwaga! Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Poniżej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej:

 


Deklaracje o której mowa powyżej właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Stoczku albo elektronicznie  za pośrednictwem  Elektronicznej  Platformy Usług Administracji Publicznej  (e-PUAP) na Elektroniczna Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Stoczku,  podpisaną profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym w formatach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia  11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów elektronicznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766).


link do usługi na e-PUAP - Złóż deklarację przez e-PUAPJak złożyć deklarację za pomocą platformy ePUAP:

Wymagania wstępne:

 1. Musisz posiadać konto na ePUAP
  -
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta/
 2. Musisz posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny
  -
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
 3. Musisz posiadać oprogramowanie umożliwiające wypełnienie pliku PDF danymi.

Krok po kroku:

 1. Kliknij link - Złóż deklarację przez e-PUAP
 2. Pobierz na dysk plik znajdujący się pod przyciskiem „1. Pobierz edytowalny plik PDF na dysk i wypełnij deklarację”.
 3. Wypełnij deklarację danymi.
 4. Przejdź do formularza pisma ogólnego, który znajduje się pod przyciskiem „2. Wyślij wypełnioną deklarację jako załącznik do pisma ogólnego”.
 5. Kliknij przycisk „Przejdź do formularza”
 6. Zaloguj się do platformy ePUAP.
 7. Wypełnij formularz pisma ogólnego niezbędnymi danymi oraz załącz wypełniony wcześniej plik PDF.
 8. Podpisz całość Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym i wyślij do urzędu.