Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

„Szansa na rozwój”

 

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Zgodnie z zawartą umową Wójt Gminy Stoczek informuje, że w okresie od sierpnia 2011r. do grudnia 2011r. będzie realizowany projekt „SZANSA NA ROZWÓJ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy i zdobycie kwalifikacji z zakresu manicure i stylizacji paznokci.

Projekt skierowany jest do 10 mieszkańców naszej Gminy w wieku od 18 lat niezależnie od płci, w tym: 6 osób długotrwale bezrobotnych, 2 osób będących rolnikami, 2 osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwie.

Główną przesłanką do realizacji projektu jest brak na terenie Gminy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu manicurzystki/manicurzysty, a zapotrzebowanie  jest bardzo duże. W okresie od lutego 2011r. do końca marca 2011r.  została przeprowadzona analiza środowiskowa, w wyniku której grupa osób zgłosiła takiego rodzaju zapotrzebowanie wypełniając wstępną deklarację uczestnictwa. 

Realizacja programu jest szansą dla Pań i Panów dającą możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych oraz możliwości zarobkowych. Gmina nasza jest  Gminą ubogą w miejsca pracy, dlatego też  każda możliwość przekwalifikowania się i zdobycia nowych kwalifikacji powinna być wykorzystana.

W miesiącu sierpniu 2011r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników zgodnie z w/w kryteriami. , w wyniku czego powstanie lista główna oraz lista rezerwowa beneficjentów.

W ramach zadania podczas 3-miesięcznej realizacji zajęć z profesjonalną kadrą programu począwszy od września 2011r. zostanie zrealizowane 160 godzin spotkań z uczestnikami szkolenia. Na szkolenie z zakresu: manikiurzystki/manikiurzysty przewidziano w projekcie 70 godzin nauki, z czego 14 godzin przeznaczone zostanie na wiedzę teoretyczną i 56 godzin na nabycie umiejętności praktycznych polegających  na  korzystania ze sprzętu i narzędzi wykorzystywanych przy manicure i stylizacji paznokci. Uczestnicy projektu poznają technikę malowania i zdobienia paznokci. 

Powyższy proces edukacyjny zostanie wsparty 45 godzinnymi zajęciami z doradcą zawodowym oraz 45 godzinnymi zajęciami z informatykiem.


W ramach zajęć z doradcą zawodowym uczestnicy projektu otrzymają pomoc w zakresie przygotowania planu kariery zawodowej, sporządzania profilu zawodowego, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zapoznają się także z procedurami dotyczącymi rejestracji własnej firmy, poznają charakterystyczne formy opodatkowania działalności gospodarczej, obowiązki podatnika (podatek dochodowy, podatek VAT), obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudnienia pracownika oraz podstawowe techniki negocjowania w biznesie.


Zajęcia z doradcą zawodowym poszerzą uczestnikom horyzonty własnej atrakcyjności zawodowej (poruszanie się po rynku, umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, znajomość podstawowych przepisów regulujących rynek pracy).


Zdobyta wiedza posłuży uczestnikom projektu w zarządzaniu własnym rozwojem (umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, znajomość swoich mocnych  i słabych stron, umiejętność znajdowania dobrych rozwiązań w trudnych sytuacjach). Posiądą wiedzę dotyczącą umiejętności interpersonalnych (opanowania emocji, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, otwartość i komunikatywność).


Zajęcia z informatykiem podniosą uczestnikom szkolenia poziom uzyskanych kwalifikacji w zakresie pomocy w projektowaniu i tworzeniu strony internetowej, przygotowywaniu materiałów promocyjnych ewentualnej działalności (plakatów, folderów) służących do  zareklamowania siebie i oferowanych usług na rynku.


Uczestnicy kursu manicure otrzymają certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia potwierdzające ukończenie, szkolenia zgodnie z wzorem MEN. 

Dodatkowym argumentem zachęcającym do wzięcia udziału w projekcie będzie przekazanie uczestnikom Projektu zestawu materiałów, z których beneficjenci będą korzystać w trakcie zajęć oraz drobny poczęstunek.

Zajęcia będą się odbywały w budynku Publicznego Gimnazjum w Stoczku, bez dodatkowych kosztów związanych z dojazdem, co jest  ich dodatkowym atutem.


Gorąco zachęcam mieszkańców Gminy Stoczek do wzięcia udziału w projekcie.Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są w Urzędzie Gminy Stoczek przy ul. Kosowskiej 5 w godz. od 8.00 do 16.00, tel. (25) 691 90 20Wójt Gminy
/-/ Mieczysław Wójcik

 

Opracowanie: Anna Bala, Koordynator projektu

Data publikacji: 5 sierpnia 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator