Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Stoczek  oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z sukcesem zrealizowany został projekt pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”. Całkowity koszt inwestycji  to 4 586 275,74 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 wyniosło 2 744 407 zł.


Ponadto „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 697 500,00 zł.
Okres realizacji zadania: 05.11.2012 r. – 30.09.2013 r.


Działania projektowe objęły rozbudowę oczyszczalni ścieków polegająca na zwiększeniu przepustowości z 200 m3/d do przepustowości 2 x 200 m3/d, obejmującą:
-budowę bioreaktora
-budowę budynku technicznego
-budowę zbiornika osadu
-budowę punktu zlewnego,
-budowę zbiornika uśredniającego,
-budowę wiaty na agregat
-budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przyłączami w obrębie miejscowości Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia
- budowę 2 przepompowni ścieków,
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia
W ramach projektu zakupiono również urządzenia i sprzęt techniczny niezbędny do eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.


W II etapie realizacji inwestycji dostarczone zostały:
- samochód ciężarowy DAF FA LF G18 typu hakowiec wraz z urządzeniami kontenerowymi, w tym kontener asenizacyjny do transportu ścieków z opcją czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz kontener do transportu skratek i odpadów stałych,
- ciągnik rolniczy przystosowany do ruchu drogowego ZETOR PROXIMA 90

Osiągnięte efekty wskutek realizacji projektu to:
•    poprawa stanu środowiska naturalnego,
•    poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa ludności,
•    ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego,
•    poprawa warunków życia,
•    wzmocnienie potencjału rozwojowego Gminy,
•    wykorzystanie potencjału przyrodniczo-krajobrazowego,
•    zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych
i zewnętrznych.