Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

„Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/IN/09
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Tematu: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
przyczyniających się do podniesienia poziomu innowacyjności społecznej w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez realizację projektów innowacyjnych – testujących, które wpisują się w założenia i cele Priorytetu IX PO KL.

 

Wsparciem w ramach konkursu objęte mogą zostać projekty, których celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów w obszarze modernizacji oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Projekty te muszą obejmować wypracowanie nowego produktu, jego przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.
Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 1 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2009 r.,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce , Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego MJWPU.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 w dniu 30 grudnia 2009 roku, nie będą rozpatrywane.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota: 1 930 715,00 PLN

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu
w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301
i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Żródło: www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Data publikacji: 19 października 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator