Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

„BIEDRONECZKA JANKA – KAPITAŁ W PRZYSZŁOŚĆ”

 

„BIEDRONECZKA JANKA – KAPITAŁ W PRZYSZŁOŚĆ” taki tytuł nosi zwycięski projekt, który znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych złożony w ramach realizacji Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałania 9.1.1 " Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku niezależnej oceny asesorów wniosek gminy Stoczek uzyskał największą liczbę punktów tj. 113 spośród wszystkich - złożonych z całego Mazowsza i dofinansowanie w wysokości 860 844,04 zł. Udział środków własnych w przedsięwzięciu jest niewielki, bo tylko 13 200,00.  Realizacja obejmuje okres od kwietnia 2010 -  do września 2013. Oceniający szczególnie wzięli pod uwagę potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego, jakie występują w naszej gminie oraz innowacyjne, a tym samym ciekawe rozwiązania proponowane w projekcie. Niewątpliwie dodatkowym atutem była Gminna Strategia rozwoju Edukacji Elementarnej, którą gmina Stoczek przyjęła do realizacji w kwietniu 2009 r. Szczególnie cieszy nas fakt, że wśród pozyskiwanych dotacji i grantów te środki zostaną skierowane do najmłodszych mieszkańców gminy.


Projekt ma za zadanie objąć opieką ok. 40 maluchów z Grygrowa, Huty Gruszczyno, Gruszczyna, Żulina, Kalat, Błotek i Majdanu. W nowo utworzonym 4 godzinnym punkcie przedszkolnym nie zabraknie zabawek i pomocy dydaktycznych, które spowodują, że czas spędzony w przedszkolu upłynie ciekawie, mile i  twórczo. Mali uczniowie będą mogli wziąć udział w bogatej ofercie zajęć dodatkowych: języka angielskiego, zajęć muzycznych i rytmicznych. W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci zaoferujemy pomoc i wsparcie w zakresie niwelowania wad postawy poprzez uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych i logopedycznych. Dodatkową atrakcją dla maluchów będą wycieczki oraz wyjazdy na basen.


Dzieci znajdą się pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która będzie się dokształcać poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach zaplanowanych z udziałem fachowców w tej dziedzinie. Ponadto warto nadmienić, iż podczas realizacji projektu włączą się czynnie rodzice dzieci, którzy będą współpracować z wychowawcami.


Przedsięwzięciu będzie towarzyszyć szeroko zakrojona akcja promocyjna na terenie całej gminy, która zdecydowanie podniesie poziom świadomości mieszkańców i przekona, że wczesny i powszechny postęp do edukacji przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju dziecka oraz wzrostu efektywności całego okresu edukacji.

 

Opracowanie: Emilia Buczyńska-Kołodziejek, Z-ca Wójta Gminy Stoczek

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Data publikacji: 4 listopada 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator